Browsing All Posts filed under »pho*to(ZZ)*shop«

>photoshop by tozza….

January 21, 2011

0

> ovde su neki moji radovi… dadaistički plakat za reklamnu kampanju za vino.. matrix…  za monijinu priču sa svadbe blog red army reklama za british butter sex pistols / johnny rotten tartan sajt tipografski autoportret (autoportret od slova) tipografski portret monije i mene sa vjenčanja razglednica Moniji za rođendan