>12.Mostar nekad i sad – slikano sa iste pozicije (Tibor): Brankovac, Bakamluk, Carina…

Posted on February 16, 2011

0


>

Brankovac, Braće Šarića ulica, 1900-tih


Ista pozicija – danas 


Bakamluk, Štefe Šulentića ulica, izlaz na Radobolju, 1900-tih


Ista pozicija – danas Carina – (danas Mladena Balorde), dženaza iz 1900-tihIsta pozicija (slikana s ulice, a ne s kata) – danas Nekada Sukovica buregdzinica, 
sada hostel sa iste pozicije


Glavna ulica . Nova srpska škola, 1920-tih.


Ista pozicija – danas (Pavarotti centar)
Advertisements