>U Susret Danu Oslobođenja Mostara: Partizanske postrojbe u mostarskoj operaciji 3.dio

Posted on February 15, 2011

0


>

19. dalmatinska divizija

Ratni put:

Formirana je u listopadu 1943. u Bukovici. U sastav ove divizije ušle su 5., 6. i 7. dalmatinska brigada. Djelovala je u sjevernoj Dalmaciji i južnoj Lici. Sudjelovala je u kninskoj i mostarskoj operaciji. U završnim ratnim operacijama i ovladavanju Likom, Gorskim Kotarom, Hrvatskim primorjem i Rijekom sudjelovala je u sklopu 4. Armije.

Štab divizije:

Zapovjednik: potpukovnik Stanko Parmać
Photobucket

Rođen je 1913.u Opuzenu. Prije rata radio je kao učitelj. Pripadnik partizanskog pokreta i član komunističke partije od 1941. Tijekom rata obnašao je dužnosti zapovjednika brigade i divizije. U mostarskoj operaciji je zapovijedao Devetnaestom divizijom. Po okončanju rata obnašao je dužnost načelnika stožera Zapovjedništva JRM. Završio je Višu vojno-pomorsku akademiju u SSSR-u i Visoku vojnu akademiju JNA. Djelatna služba u JNA prestala mu 1959. Proglašen narodnim herojem. Nakon izlaska iz JNA bio je višegodišnji direktor Poljoprivrednog kombinata Neretva.

Politički komesar: potpukovnik Petar Babić
Photobucket

Rođen je 1919. u Ličkom Tisovcu. Prije II svjetskog rata radio kao radnik. Partizanskom pokretu pristupio 1941. a član KPJ od 1942. U ratu je obnašao dužnosti zamjenika političkog komesara odreda i brigade, političkog komesara brigade, kninskog sektora i divizije. U vrijeme Mostarske operacije nalazio se na dužnosti političkog komesara 19. divizije. Nakon drugog svjetskog rata bio je politički komesar divizije i korpusa, načelnik vojnog kabineta Josipa Broza, veleposlanik Jugoslavije u Kanadi i sekretar Savjeta za obranu. Završio Visoku vojnu akademiju JNA, zapovjedno-stožernu školu u SAD-u. Djelatna vojna služba u JNA prestala mu je 1979. Proglašen narodnim herojem.

Načelnik stožera: Major Danilo Damjanović – Danić
Photobucket

Rođen je 1915. u selu Kunovac kod Srba. Do početka rata radio kao policijski službenik. Pripadnik partizanskog pokreta i član KPJ od 1941. U ratu obnašao dužnost zapovjednika brigade i zamjenika zapovjednika divizije. U vrijeme Mostarske operacije bio je zamjenik zapovjednika 19. divizije. Poslije rata obnašao je dužnost zapovjednika divizije, načelnika odjela u Generalštabu itd. Završio je Visoku vojnu akademiju JNA i Ratnu školu JNA. Djelatna vojna služba prestala mu je 1965. Proglašen narodnim herojem.

Postrojbe u sastavu 19. dalmatinske divizije:

6. dalmatinska brigada

Ratni put:

Formirana je koncem rujna 1943. u sjevernoj Dalmaciji. U sastavu 19. dalmatinske divizije, sudjelovala je u kninskoj i mostarskoj operaciji, kao i u ovladavanju Likom, Gorskim kotarom i Hrvatskim primorjem

Zapovijednik: major Rade-Radica Repac
Politički komesar: major Kazimir Nekić

14. dalmatinska brigada

Ratni put:

Formirana je 28. lipnja 1944. u Biočinom selu, u Bukovici. U sastavu 19. dalmatinske divizije, sudjelovala je u kninskoj i mostarskoj operaciji, kao i u ovladavanju Likom, Gorskim kotarom, Hrvatskim primorjem i Istrom.

Zapovijednik: major Ilija Repac
Politički komesar: major Živojin Žika Bulat

26. dalmatinska divizija

Ratni put divizije:

Osnovana je u listopadu 1943. na otoku Visu, gdje je i uvježbavana od strane britanskih instruktora. U njen sastav ušle su 1.. 11. i 12. dalmatinska, te 3. prekomorska brigada. Djelovala je u južnoj i srednjoj Dalmaciji kao i na jadranskim otocima. U rujnu 1944. godine uspjela je ovladati srednjodalmatinskim otocima i Pelješcom. Sudjelovala je u kninskoj i mostarskoj operaciji. Za ovu diviziju vezuju se zločini nad franjevcima u Širokom Brijegu. U sastavu 4. armije sudjelovala je u ovladavanju Istrom i slovenskim primorjem. Pripadnike ove divizije sumnjiči se i za zločine u Dalmaciji, Lici, Istri i Sloveniji. Poglavito ih se sumnjiči za zločine na Kočevskom Rogu.

Štab divizije:

Zapovjednik: pukovnik Božo Božović
Photobucket

Rođen je 1911. u selu Rogami kod Podgorice. Prije II svjetskog rata radio je kao službenik. Komunističkom i partizanskom pokretu pristupio je 1941. U ratu je obnašao dužnost zapovjednika bataljuna, brigade i 26. dalmatinske divizije. Poslije rata nalazio se na raznim dužnostima Generalštabu JA, načelnik stožera oblasti, te načelnik odjela u upravi GS. Završio je Vojnu akademiju Vorošilov u SSSR-u. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1964. Proglašen narodnim herojem.

Politički komesar: potpukovnik Dušan Korać – Dule
Photobucket

Rođen je 1920. u Mrčajevcima kod Kraljeva. Prije II. svjetskog rata radio kao metalski radnik. Član KPJ od 1940. Partizanskom pokretu pristupa 1941. U ratu je obnašao dužnosti političkog komesara bataljuna i divizije te zamjenika političkog komesara brigade. U Mostarskoj operaciji obnašao je dužnost političkog komesara 26. divizije. Lakše je ranjen 07. veljače na Širokom Brijegu. Poslije rata bio je politički komesar armije i ratnog zrakoplovstva, zapovjednik divizije i vojnog područja, načelnik stožera armije, načelnik uprave u Generalštabu JNA, zamjenik načelnika Generalštaba i glavni inspektor. Završio vojnu akademiju JNA i kurs operatike. Aktivna vojna služba prestala mu je 1980. Proglašen narodnim herojem.

Načelnik stožera: potpukovnik Bogdan Stupar

Rođen 1912. u selu Bravsko kod Bosanskog Petrovca. Prije II svjetskog rata radnik. Partizanskom pokretu pristupa 1941. a članom KPJ postaje 1942. U ratu je obnašao dužnosti zapovjednika bataljuna, brigade te zapovjednika divizije. U vrijeme Mostarske operacije bio je načelnik stožera 26. dalmatinske divizije. Poslije rata bio je zapovjednik divizije, načelnik stožera korpusa, itd. Završio je vojnu akademiju JNA. Aktivna služba u JNA prestala mu je 1965.

Postrojbe u sastavu 26. dalmatinske divizije:

1 dalmatinska proleterska brigada 

Ratni put:

Formirana je 06. studenoga 1942. u selu Dobro, kod Livna. Djelovala je u BiH, Crnoj Gori, Dalmaciji, otocima Hvaru, Visu, Korčuli i Braču. Sudjelovala je u kninskoj i mostarskoj operaciji, kao i u ovladavanju Likom, zapadnom Bosnom i Hrvatskim primorjem.Proglašena proleterskom. Odlikovana «Ordenom narodnog heroja».

Zapovjednik: Major Vaso Đapić

Politički komesar: Major Nikola Aračić

Rođen je 1915. u Milni na Braču. Prije II svjetskog rata radio je kao mehaničar. Član KPJ od 1939. a pripadnik partizanskog pokreta od 1941. Bio je zapovjednik Splitskog vojnog područja, pomoćnik političkog komesara i politički komesar brigade. U vrijeme Mostarske operacije obnašao je dužnost političkog komesara 1. dalmatinske proleterske brigade. Poslije rata bio je politički komesar Zapovjedništva JRM za južni Jadran, direktor brodogradilišta u Splitu, načelnik Mornaričkog instituta itd. Završio Višu vojnu pomorsku akademiju i kurs operatike JNA. Aktivna vojna služba prestala mu je 1967. Umro je 1978. u Zagrebu.

11.dalmatinska brigada 

Ratni put:

Formirana je 02. listopada 1943. u Kozici, kod Vrgorca. Djelovala je po jadranskim otocima. Sudjelovala je u ovladavanju Dalmacijom, te kninskoj, mostarskoj i tršćanskoj operaciji. Duž čitavog ratnog puta ove postrojbe događali su se stravični ratni zločini. Pripadnici ove brigade ušli su u samostan i crkvu Uznesenja BDM na Širokom Brijegu 7. veljače 1945. Nedugo nakon toga dogodili su se stravični zločini nad širokobriješkim franjevcima. Početkom svibnja 1945. ova je postrojba preimenovana u Motorizirani odred 4. Armije. Sredinom svibnja 1945. pripadnici ove postrojbe uspjeli su prodrijeti u Korušku. Zapovjednu strukturu ove postrojbe sumnjiči se za pripremu i provođenje masakra ratnih zarobljenika na Kočevskom rogu.

Photobucket
Zloglasni Motorizirani odred 4. armije na putu prema Koruškoj

Zapovjednik: major Ivan Guvo

ivan Guvo

Major Ivan Guvo

Zamjenik zapovjednika: kapetan Andrija Milić

Politički komesar: Major Grga Markić

Obavještajni oficir: Ljubo Periša

Zapovjednici bataljuna:

– Ahmed Šeremet,

– Andrija Krilić,

– Joko Raos,

– Dominko Antunović.

12 dalmatinska brigada 

Ratni put:

Formirana je 21. rujna 1943. kao prva otočka brigada. Djelovala je na otocima Visu, Braču, Korčuli, u Dalmaciji i Lici. Sudjelovala je u kninskoj, mostarskoj i riječkoj operaciji.

Zapovjednik: Major Josip-Bepo Marinković

Zamjenik zapovjednika: major Kazimir Vidan

Politički komesar: Major Fabijan Trgo
Photobucket

Rođen je u Krilo-Jesenice 1924. Partizanskom pokretu pristupio 1941. a član SKJ od 1942. U ratu je obnašao dužnosti političkog komesara sektora, brigade i v.d. političkog komesara divizije. Poslije rata nalazio se na dužnostima političkog komesara divizije, načelnika Vojnoistorijskog instituta JNA itd. Objavio više knjiga, studija i rasprava na temu II. svjetskog rata. Završio vojnu akademiju JNA.

3. prekomorska brigada

Ratni put:

Formirana je 17. prosinca 1943. u Gravini (Italija).Opremljena je i uvježbana od Britanaca. Sudjelovala je u desantu na Brač, kninskoj, mostarskoj i riječkoj operaciji, te u ovladavanju zapadnom Bosnom.

Zapovjednik: Major Bogdan Viskić

Politički komesar: Major Stane Bobnar

Advertisements
Posted in: antifašizam