>U Susret Danu Oslobođenja Mostara: SLAVNE MOSTARKE U BORBI ZA SLOBODU

Posted on February 14, 2011

0


>

SLAVNE MOSTARKE U BORBI ZA SLOBODU

Slika prvog Gradskog odbora AFŽ-a Mostar, snimljena u ljeto 1945. godine. Nisu prisutni svi članovi Odbora. Slika predstavlja nepotpuni Gradski odbor. Prema sjećanju Bisere Puzić-Tausan i mome, (Zlata Salahović-Grebo), koje smo u to vrijeme obavljale dužnost sekretara Gradskog odbora AFŽ-a u Odboru su bile i Hasiba Čurić, predsjednica, Stanka Spužević-Boras, potpredsjednica, Samija Kurt, Slišković (imena se nismo mogle sjetiti), Dušanka Laličević i druge.
Nažalost, nismo se mogle sjetiti nekih drugarica, kao što nismo mogle neke ni prepoznati na slici. Imena smo navele po sjećanju i to: Anika Vlahbegović, Milka Vukadinovćc, Fatima Tikvina-Koluder, Mara Mučibabić, Zlata Salahović-Grebo, Nafa Koluder, Radojka Mišković, Bisera Puzić-Tausan, Muruveta Čemalović, Slišković (?), Zehra Velić-Šator, Derva Seva-Kemura, Zlata Jerkić, -stoje, Derviša Nozić, Samija Bubić, Fatima Ćorda, Zehra Kalajdžić-Fejić, Nevzeta Kreso, Šefika Resulbegović, Sofija Pavlović, Hiba Grebo-Sijerčić… i dr.
Povodom 8. marta 1952. godine – prije više od 50 godina – 7. marta 1952. u Narodnom pozorištu organizovano je ”Komemorativno veče posvećeno ženama Mostara palim u Narodnooslobodilačkoj borbi”. Na pozivnici su upisana imena njih 68. Brojka sama po sebi već mnogo govori. To je spisak pripadnica različitih generacija, društvenih slojeva, etničke pripadnosti i drugih obilježja koje je nosio svaki pojedinac sam sa sobom, nekima ne pridajući značaj koji im se danas pridaje. Može se slobodno reći da su ta obilježja bila obilježja NOP-a u Mostaru koja su u svojoj različitosti predstavljala njegovu snagu i bogatstvo.
Povodom 8. marta, napominjem i slijedeće: Na prijedlog Klare Cetkin Međunarodna konferencija žena u Kopenhagenu 1910. godine proglasila je 8. mart za Međunarodni praznik žena. U Bosni i Hercegovini je proslavljen taj dan 1913. godine. Povodom 8. marta 1918. godine u Sarajevu je održana ”Proslava ženskog dana” na kojoj je učestvovalo oko 2.000 žena, od kojih je bilo 300-400 Muslimanki. (Prema podacima koje navodi Nevenka Bajić u svom radu ”Uloga žene u socijalističkom pokretu u BiH”). Antifašistički front žena Jugoslavije je osnovan na Prvoj zemaljskoj konferenciji 6-8. decembra 1942. godine u Bosanskom Petrovcu.
preuzeto sa ANTIFA BIH
Advertisements
Posted in: antifašizam