>10.Mostar nekad i sad – slikano sa iste pozicije (Tibor) : Brankovac, Šemovac, Titov most, Fejićeva…

Posted on February 13, 2011

0


>

Šemovac i Nezir Agina džamija 1900-tih.

Ista pozicija – danas.


Titov most 1950.g.

Približno ista pozicija – danas.


Džamija Derviš-paše Bajezidagića 1950-tih

Ista pozicija – danas.


Vladikin dvor (Episkopska palata) 1920-tih.

Ista pozicija – danas.


Bajatova ulica (Brankovac) 1960-tih.

Ista pozicija – danas.


Napredak – Hrvatsko kulturno društvo 1900-tih.

Ista pozicija – danas.


Sauerwaldova (danas Fejićeva) 1900-tih.

Ista pozicija – danas.Advertisements