>07.Mostar Nekad I Sad – Slikano Sa Iste Pozicije (Tibor): Katolička crkva, Hrvoje, Kriva ćuprija, mala tepa, mejdan

Posted on February 10, 2011

0


>

Gostiona Jagnje i ulica Mostarskog bataljona 1970-tih.

Ista pozicija – danas.


Katolička crkva 1900-tih.

Približno ista pozicija – danas.


Katolička crkva 1994.g.

Ista pozicija – danas.


Hrvatski dom i kasnije gostiona Hrvoje 1940-tih.

Približna pozicija (sa starim kinom Partizan) – danas.


Kriva ćuprija 1900-tih

Ista pozicija – danas.


Mala Tepa 1900-tih

Ista pozicija – danas.


Mejdan (Rudolph Platz) Vojna pošta 1900-tih

Ista pozicija – danas.

Advertisements