>Nezaposlenost, apatija, droga, kriminal … Kako poboljšati status mladih u Mostaru?!

Posted on February 7, 2011

0


>

Ponedjeljak, 07 Veljača 2011

Mladi u Mostaru trenutačno ne vide nikakvu perspektivu ni nadu u bolje sutra. Od 22 478 stanovnika starosne dobi od 15 do 30 godina, koliku ih stanuje u Mostaru, prema podacima Službe za zapošljavanje HNŽ-a, na području Grada nezaposleno ih je 4585.
Nezaposlenost je ujedno i problem, koji je, izvješćem mostarskog Odjela za društvene djelatnosti okarakteriziran kao jedan od glavnih i prioritetnih za mlade Grada Mostara. 

Nemogućnost pronalaska zaposlenja je uzrok socijalnih anomalija, prepreka formiranju obitelji i reprodukciji, te osnovni razlog za napuštanje zemlje, navodi Dnevni list.


Jedan od problema koji je evidentiran u Mostaru kao i u većini gradova u Bosni i Hercegovini je apatija i nezainteresiranost mladih za pokretanje aktivnosti za promjenu njihovog položaja u društvu

Problem mladima u gradu predstavlja i nizak omladinski standard na kojeg utječe više elementa, a najizraženiji su previsoki troškovi srednjeg i visokog obrazovanja, nedostatak stipendija i studentskih kredita, preskup javni prijevoz za učenike i studente, nizak standard školskih objekata, nepostojanje adekvatnih studentskih restorana (menzi).
Mladi su nezadovoljni brojem sportskih dvorana i vanjskih sportskih terena, kao i brojem zelenih površina prilagođenih za rekreaciju i zabavu. Nedostaje im i zabavnih sadržaja, ponajprije gradskog kina, a ogorčeni su i nepovoljnim stambenim kreditima te nefunkcionalnim sustavom socijalne zaštite.
Dnevni list piše kako veliki problem u gradu predstavlja i ovisnost mladih o raznim opijatima, drogi i alkoholu. Prema podacima Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Mostar, na području Grada Mostara evidentirano je 696 korisnika metadonske terapije (ovisnici o heroinu), u dobi od ispod 15 godina starosti do 30 godina starosti i to čak 34 ispod 15 godina starosti, od 15 do 20 godina starosti 223. od 20 do 25 godina starosti 299, od 25 do 30 godina starosti 140. Budući da se radi o brojci koja je službena i kao takva ostavlja mogućnost da se na području grada radi o puno većem broju ovisnika nego što Centar za prevenciju vodi u svojoj evidenciji, droga se nudi već i učenicima osnovnih škola.
Na području Grada Mostara evidentno je da se u javnim ugostiteljskim objektima ne poštuje Zakon o javnom redu i kojim se zabranjuje točenje alkoholnih napitaka maloljetnim osobama, a što rezultira sve većim brojem maloljetnika koji konzumiraju alkohol i postaju ovisni o alkoholu. Svjedoci smo svakodnevnog reklamiranja zabava (partyja) od kafića, kojima se mladima nudi alkohol po niskim cijenama.
Na području Grada Mostara maloljetnička delikvencija predstavlja ozbiljan društveni problem. Od ukupno 1592 kaznena djela izvršena u razdoblju od 1. siječnja do 30. studenoga prošle godine koje je izvršilo 995 osoba, u izvršenju takvih djela sudjelovala je 61 maloljetna osoba tj. 6.10 posto.Rad na izradi nacrta strategije za mlade Grada Mostara planiran je do kraja lipnja 2011. godine, nakon čega se predviđa postupak njezinog usvajanja od Gradskog vijeća do kraja 2011. godine.