>photoshop by tozza….

Posted on January 21, 2011

0


>

ovde su neki moji radovi…
dadaistički plakat za reklamnu kampanju za vino..
matrix… 

za monijinu priču

sa svadbe
blog

red army

reklama za british butter

sex pistols / johnny rotten

tartan sajt
tipografski autoportret (autoportret od slova)
tipografski portret monije i mene sa vjenčanja

razglednica

Moniji za rođendan

Posted in: pho*to(ZZ)*shop